Diëtist Petra
Petra Altenburg
Petra Altenburg heeft de praktijk opgericht en is inmiddels meer dan 15 jaar werkzaam als diëtist.
Aandachtsgebieden van Petra: overgewicht en/of emotie-eten, eetstoornissen, sportdiëtetiek, oncologie en palliatieve zorg. Petra is naast diëtist ook ACT-therapeut.

Petra: “Goede voeding is vitaliteit. Zowel in gezondheid als bij ziekte. Hoe je eet zegt iets over hoe je functioneert als mens. In alle fases van het leven. Soms kan je de balans even kwijt zijn, door ingrijpende gebeurtenissen in je leven of een verandering van je situatie. Je komt aan of valt juist af, of je hebt een verstoorde relatie met eten. Een ‘dieet’ kan je weer op de goede weg helpen, maar is slechts tijdelijk. Veel mensen vallen weer terug in hun oude gedrag. Om je eetgewoontes blijvend te veranderen en weer een nieuwe balans te vinden, zul je verder moeten kijken dan voedingslijstjes. Voor een goede aanpak van overgewicht of andere eetproblemen is het noodzakelijk dat je begrijpt wat de oorzaak is van je eetgedrag. En ook dat je leert omgaan met moeilijke gedachtes en emoties. Ik geloof dat elk mens in staat is zijn eetgedrag op een positieve manier te veranderen. Je hebt daar wel de juiste ondersteuning en inzichten bij nodig. Ik begeleid mensen graag via ACT-coaching”

Direct een afspraak maken of verzetten?