Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Meppel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van de praktijk dan registreren wij gegevens van jou. Denk hierbij aan:
-Naam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-BSN
-Telefoonnummer / mobiel nummer
-Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
-E-mailadres
-Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
De persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de behandeling, voor het declareren van de behandeling en om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Kwaliteitsonderzoek
Als praktijk doen wij kwaliteitsonderzoek (PREM). Dit betekent dat je gedurende de behandeling een vragenlijst kan worden toegestuurd. Dit onderzoek wordt gedaan door een extern meetbureau en gaat volledig anoniem. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit aangeven bij je behandelaar.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren de persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
We zullen je gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverlener of instelling). Diëtistenpraktijk Meppel heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Diëtistenpraktijk Meppel zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Meppel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkmeppel.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Wij nemende bescherming van gegevens serieus en nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, je gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via ons praktijknummer 0522-242843 of stuur een mail naar info@dietistenpraktijkmeppel.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Direct een afspraak maken of verzetten?