Tarieven en vergoedingen

Vergoeding diëtist: basisverzekering
Dieetbehandeling of coaching door de diëtist wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Er worden drie behandeluren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren in de aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle verzekeraars en declareren rechtstreeks bij de verzekeraar. Consulten buiten de verzekering worden rechtsreeks bij de cliënt gedeclareerd.

Een behandeling bestaat uit een intake en een aantal vervolgconsulten. Het aantal vervolgconsulten kan per persoon en per vraagstelling verschillen. Een behandeltraject kan gemiddeld 3 maanden tot anderhalf jaar duren. Voor een intake rekenen we 60 minuten, voor een regulier consult 30 minuten. Ook kunnen wij tijd rekenen voor het het uitwerken van adviezen en/of voorschriften.

ACT-coaching
Bij ACT-coaching (een vorm van gedragstherapie die kan worden ingezet bij het veranderen van eetgedrag) worden consulten van 45 minuten gehanteerd. Deze consulten kunnen ook worden gedeclareerd als dieetbehandeling. Bij een ACT-traject zijn gemiddeld 6-7 consulten nodig.

Direct toegankelijk
Een verwijzing is niet verplicht, de diëtist is vrij toegankelijk.

Vergoeding bij een chronische aandoening (ketenzorg)
Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD (longziekte) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten/ verhoogde bloeddruk, krijgen vergoeding vanuit ketenzorg, ongeacht de verzekering. De behandelingen worden bij de zorggroep gedeclareerd waarbij alle huisartsen en diëtisten zijn aangesloten. In Drenthe zijn we aangesloten bij de HZD. Bij een chronische aandoening is er een verwijzing nodig en geldt er geen eigen risico.

Vergoeding herstelzorg bij COVID
Voor herstelzorg na COVID vergoedt de overheid zeven uur dieetbehandeling vanuit het basispakket. Voorwaarde is een verwijzing van een arts. 

Heb je geen indicatie voor de diëtist en wil je toch graag advies? Vele verzekeraars vergoeden leefstijl- of voedingsadvies vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hierbij om preventie. Voor een actueel overzicht van de aanvullende vergoedingen kun je de zorgwijzer raadplegen. Uiteraard kun je ook op eigen kosten gebruik maken van individuele coaching. 

Tarieven 2022

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Bij ongecontracteerde zorg of consulten buiten de verzekering gelden onderstaande tarieven.

Intake (60 minuten)€ 74,00
Regulier consult (30 minuten)€ 37,00
Uitwerken dieetvoorschrift (per 15 minuten)€ 18,50
Weegconsult/ telefonisch -of mailconsult€ 18,50
ACT-coaching (45 minuten)€ 55,50
Aan-huis-toeslag€ 24,00
Niet nagekomen afspraak€ 28,00

Direct een afspraak maken of verzetten?