Tarieven en vergoedingen

Vergoeding diëtist: basisverzekering
Dieetbehandeling door de diëtist wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, dus iedereen is ervoor verzekerd. Houdt wel rekening met je eigen risico.
Er worden drie behandeluren per kalenderjaar vergoed. Voor een intake rekenen we 60 minuten, voor een regulier consult 30 minuten. Ook kunnen wij tijd rekenen voor het het uitwerken van adviezen en/of voorschriften. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren bovenop de basisverzekering.
Een verwijzing is niet verplicht, de diëtist is vrij toegankelijk.

Met de meeste verzekeraars hebben wij contracten en declareren wij de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar. 

Vergoeding bij een chronische aandoening (ketenzorg)
Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD (longziekte) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten/ verhoogde bloeddruk, krijgen vergoeding vanuit ketenzorg, ongeacht de verzekering. De behandelingen worden bij de zorggroep gedeclareerd waarbij alle huisartsen en diëtisten zijn aangesloten. In Drenthe zijn we aangesloten bij de HZD. Bij een chronische aandoening is er een verwijzing nodig en geldt er geen eigen risico.

Vergoeding herstelzorg bij COVID
Voor herstelzorg na COVID vergoedt de overheid zeven uur dieetbehandeling vanuit het basispakket. Voorwaarde is een verwijzing van een arts. 

Heb je geen indicatie voor de diëtist en wil je toch graag advies? Vele verzekeraars vergoeden leefstijl- of voedingsadvies vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hierbij om preventie. Voor een actueel overzicht van de aanvullende vergoedingen kun je de zorgwijzer raadplegen. Uiteraard kun je ook op eigen kosten gebruik maken van individuele coaching. 

Tarieven 2021

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Bij ongecontracteerde zorg of consulten buiten de verzekering gelden onderstaande tarieven.

Intake (60 minuten)€ 72,00
Regulier consult (30 minuten)€ 36,00
Uitwerken dieetvoorschrift (per 15 minuten)€ 18,00
Weegconsult/ telefonisch -of mailconsult€ 18,00
ACT-coaching (45 minuten)€ 54,00
Aan-huis-toeslag€ 21,00
Niet nagekomen afspraak€ 26,00

Direct een afspraak maken of verzetten?