Tarieven en vergoedingen

Vergoeding diëtist: basisverzekering
Voedingszorg of dieetbehandeling door de diëtist wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing is niet noodzakelijk, de diëtist is vrij toegankelijk. Er worden drie behandeluren per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren in de aanvullende verzekering. Wij hebben contracten met alle verzekeraars en declareren rechtstreeks bij de verzekeraar. Consulten buiten de verzekering worden rechtsreeks bij de cliënt gedeclareerd.

Een behandeling bestaat uit een intake en een aantal vervolgconsulten. Het aantal vervolgconsulten kan per persoon en per vraagstelling verschillen, gemiddeld worden er 4 tot 6 consulten ingezet in een halfjaar tot jaar tijd. Voor een intake rekenen we 60 minuten, voor een regulier consult 30 minuten. Ook kunnen wij tijd rekenen voor het het uitwerken van een behandelplan en/of voorschriften.

ACT-coaching
Bij de combinatie dieetbehandeling en gedragscoaching (ACT) worden consulten van 60 minuten gerekend. Ook hiervoor kan de vergoeding voor dieetbehandeling worden ingezet (3 uur basisverzekering).

Vergoeding bij een chronische aandoening (ketenzorg)
Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD (longziekte) of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten/ verhoogde bloeddruk, krijgen vergoeding voor de diëtist vanuit ketenzorg, ongeacht de verzekering. De behandelingen worden bij de zorggroep gedeclareerd waarbij alle huisartsen en diëtisten zijn aangesloten. In Drenthe zijn we aangesloten bij de zorggroep Dokter Drenthe. Bij een chronische aandoening is er een verwijzing nodig en geldt er geen eigen risico.

Vergoeding herstelzorg bij COVID
Voor herstelzorg na COVID vergoedt de overheid 7 uur dieetbehandeling in een periode van een halfjaar vanuit het basispakket. Voorwaarde is een verwijzing van een arts. 

Voor een actueel overzicht van de aanvullende vergoedingen kun je de zorgwijzer raadplegen.

Tarieven (buiten de verzekering)

Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Bij consulten buiten de verzekering gelden onderstaande tarieven.

Intake dieetbehandeling (60 minuten)€ 85,00
Regulier consult dieetbehandeling (30 minuten)€ 42,50
Uitwerken dieetvoorschrift (per 15 minuten)€ 21,25
Telefonisch -of mailconsult (per 15 minuten)€ 21,25
ACT-coaching consult€ 85,00
Niet nagekomen afspraak€ 35,00
Aan-huis-toeslag€ 30,00

Direct een afspraak maken of verzetten?